Uit de pers

BAS-school

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl  

Contact

BAS - Algemeen

BAS

De afkorting “BAS” staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. In de praktijk betekent dit dat we ons steeds verder ontwikkelen richting onderwijs op maat,  onderwijs waarbij het kind voorop staat. BAS geeft leerkrachten handvatten goed om te kunnen gaan met verschillen tussen kinderen.  Voor kinderen betekent BAS een zo duidelijk mogelijk doorgaande lijn:

1.    In alle groepen wordt het dagrooster aangegeven;

2.    Begeleid zelfstandig werken wordt wekelijks toegepast;

3.    Leerkrachten handelen volgens vaste routines;

4.    Ter bevordering van een goed werkklimaat werken we in de groepen 1 en 2 met een “stoplicht” 
       en vanaf groep 3 met aandachtsblokjes. In alle groepen gebruiken we “timetimers”;

5.    Kinderen leren van elkaar door regelmatig in tandems of tafelgroepjes te werken. Ook 
       begeleiden kinderen soms andere kinderen: het tutorleren;

6.    Voor alle kinderen gelden dezelfde plein- en schoolregels. Deze regels worden in de groep 
       besproken en via de Info aan u bekend gemaakt. Bovendien stelt iedere groep aan het begin 
       van een schooljaar met de leerkracht eigen regels vast en ziet ook samen toe op naleving.


Dit alles heeft consequenties voor de organisatie binnen onze school. Afspraken die we met elkaar maken zijn door de hele school terug te vinden.

 

Uit de pers

BAS-school

Auditverslag

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl  

BAS+

Contact

 

Uit de pers

BAS-school

Auditverslag

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl  

BAS+

Contact

 

Auditverslag

BAS+