Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl

Coöperatief Leren

Het samenwerken van leerlingen kan een belangrijke basis voor het competentiegevoel (ik kan best veel zelf) van de leerling betekenen. Samenwerkingsrelaties hebben een positief effect op het ontstaan van zelfvertrouwen en relaties.

Groepsvorming

Groepsvorming speelt een belangrijke rol om samenwerkend leren tot een succes te maken. Een positieve groep kenmerkt zich door groepsverantwoordelijkheid, wederzijds respect en samenwerking, evenwichtige besluitvorming en conflicthantering.
Bij pestgedrag hanteren we het pestprotocol van onze school.

Tandemleren

Het leren in tweetallen is soms effectief. Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld het maken van bouwwerken, het oplossen van puzzels of rekenopgaven, het leren van tafels of topografie, het maken van taalopdrachten.
Het stimuleert om kinderen te leren samenwerken, elkaar te accepteren en elkaar te helpen.

Leren in tafelgroepen

Kinderen werken en leren in groepen van minimaal drie kinderen. Het gaat hierbij vooral om leidinggeven en aanvaarden, beurt afwachten en opeisen, hulp bieden en ontvangen, afspraken maken en nakomen, taak verdelen en uitvoeren, anderen corrigeren en bemoedigen.

 

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl

BAS+

 

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl

BAS+

 

BAS+