Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl

Instructie en Feedback

We richten ons op de differentiatie dat wil zeggen het bewust aanbrengen van verschillen bij instructie, leertijd of leerstof binnen een groep kinderen. Dit alles op basis van de aangetoonde prestaties van leerlingen.

Effectieve leertijd

We hebben maatregelen genomen om de netto onderwijstijd zo groot mogelijk te laten zijn, in casu het tegengaan van tijdverspillers.

Instructie

De instructie in de basisvaardigheden is opgebouwd volgens het directe instructiemodel. De fase van begeleide inoefening wordt alleen toegepast op leerlingen die daarvoor in aanmerking komen.

Kerndoelen en differentiatie

Ieder kind moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Voorkomen moet worden dat enerzijds kinderen met ernstige leerproblemen te veel op hun tenen moeten lopen, anderzijds getalenteerde kinderen te weinig uitdaging in hun leren ondervinden. 
We streven naar het in kaart brengen van leerlijnen op drie niveaus  op het gebied van spelling van groep 4 t/m 8 en rekenen/ wiskunde.

 

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl

BAS+

 

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl

BAS+

 

BAS+