Contact

Leerlingenraad

Sinds schooljaar 2009-2010 functioneert er op De Swetten een leerlingenraad. Dit doen we om de kinderen kennis te laten maken met- en voor te bereiden op het democratische aspect in de samenleving.

De leerlingenraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging uit de groepen 6, 7 en 8. De raad vergadert ongeveer om de 6 weken met de directeur over kindspecifieke onderwerpen, zoals inrichting van de school, het plein, school- en pleinregels, enzovoorts.

De raad heeft er onder andere mede voor gezorgd dat de lokalen zijn opgeknapt, de school- en pleinregels zijn aangescherpt, gordijnen zijn vernieuwd, een stemming over de keuze voor nieuw meubilair is geweest, de handdoeken zijn vervangen door papieren doekjes en ideeën over "Gruitje" zijn doorgevoerd.

Dit is slechts een kleine greep uit de -door de leerlingenraad- aangedragen gespreksonderwerpen.
 

 

AGENDA

Contact

 

AGENDA

Contact

 

AGENDA