0512 51 47 11
Onze groepen

Onze groepen

We proberen ieder jaar de groepen klein te formeren, zeker in de onderbouw, waardoor er veel aandacht voor individuele kinderen kan zijn. De leerkrachten zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de kinderen en kunnen het onderwijs er zoveel mogelijk op laten aansluiten.

Groep 1/2

In de groepen 1 en 2 wordt ontwikkelingsgericht gewerkt Dat wil zeggen dat we de kinderen materiaal en ervaringen aanbieden om zich goed te ontwikkelen.

In de info leest u meer informatie over de groepen 1/2.

Onze groepen

Groep 3, 4 en 5

In groep 3 gaan de kinderen verder met het leren lezen en rekenen. Kinderen van groep 2 hebben vaak veel zin om naar groep 3 te gaan. Om het lezen op een goede manier te ontwikkelen gebruiken wij de nieuwe methode van Veilig Leren Lezen. Kinderen kunnen hierbij op hun eigen niveau werken en worden op veel manieren uitgedaagd om te lezen. Er zijn veel spelletjes die de kinderen kunnen doen, zowel fysiek als op een Chromebook. Hierdoor is er veel variatie. Rekenen doen we met de nieuwste methode van De Wereld in Getallen. Deze methode is zeer uitdagend en ook hier kunnen kinderen na een goede instructie zelfstandig op eigen niveau het geleerde gaan verwerken. In de middagen is er ruimte voor wereldoriëntatie. Er wordt dan thematisch gewerkt en de kinderen gaan op onderzoek om zelf kennis op te halen en te verwerken. Mooi om te zien hoe nieuwsgierig kinderen zijn en hoe enthousiast zij kunnen worden van thema's als dino's, bouwen en familie. Op dit moment worden er groenten gezaaid in de speelhoeken van groep 3.

In groep 4 gaan de leerlingen nieuwe dingen te leren. De kinderen maken gebruik van de chromebooks. Er is heel veel software die de kinderen ondersteunt bij het leren. In de middag werken we ook graag aan een thema. Naast de nieuwste methode Wereld in Getallen, werken we ook met Staal voor taal en spelling. Hier zit veel woordenschat in. De kinderen hebben bij een thema zelf recepten uitgeschreven en uitgeprobeerd.

In groep 5 wordt naast het lesprogramma ook veel aandacht besteed aan het omgaan met elkaar en hier beginnen ook onze weeksluitingen waar onze school bekend om staat. We hebben een uitgebreide verzameling aan toneelkleding en attributen. In groep 5 starten we ook met het vak Engels. We hebben speciaal gekozen voor een methode die goed aansluit op het voortgezet onderwijs, namelijk Stepping Stones.

Onze groepen
Onze groepen
100%
min
21%

Groep 6,7 en 8

Ook in de bovenbouw staat het leren bij ons centraal. Daarnaast vinden we het ook erg belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten. Hier zijn ook extra gesprekken mogelijk met de leerkracht of iemand anders. We gebruiken de methode Scoll om de veiligheid te meten in school.

In de groepen zes wordt gewerkt aan eigenaarschap en leermotivatie. Hoe je zelfstandig kunt werken en leren en ook samen met elkaar.

Ook de bovenbouw groepen praten veel met elkaar over onderwerpen die de sociaal en emotionele ontwikkeling ondersteunen. Het vormen van een eigen mening en samen een fijne groep zijn, vinden we erg belangrijk.
Tijdens de Kinderboekenweek verzorgd groep 8 de opening. Tijdens het schooljaar praten we over boeken, hebben we spreekbeurten, topografie toetsen en werken we aan veilig verkeer. Mooi om te zien hoe kinderen zichzelf presenteren. We maken kennis met verschillende culturen en wat daar allemaal bij komt kijken. Erg leuk en leerzaam. Onze school staat voor diversiteit en omarmt alle verschillende culturen.

Ook in deze bovenbouw groepen is de weeksluiting erg belangrijk, naast kamp en schoolreisjes. We doen de hele schoolperiode mooie activiteiten!

De kinderen uit de bovenbouw kunnen zich jaarlijks verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad.
In de groepen 7 en 8 kijken we ook al vooruit naar het voortgezet onderwijs.

Extra in groep 8: Een bezoek aan het Anne Frank huis, kamp op een eiland, EHBO-lessen en een prachtig afscheid van de basisschool!