AGENDA

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl  

Ouderraad

Naast de MR is er een Ouderraad (OR). Ouders die hierin zitten werken samen met de school aan allerlei activiteiten. Hierbij valt te denken aan de voorbereiding en (mede)uitvoering van allerlei feesten zoals o.a. Sinterklaas, de kerst- en paasviering, de schoolreizen, schaatswedstrijden, sportactiviteiten en niet te vergeten de jaarlijkse feestavonden. 

De meeste van deze activiteiten worden bekostigd vanuit de Ouderbijdrage. Het rekeningnummer is NL58RABO 0309080878 

De Ouderraad vergadert regelmatig. De jaarlijkse zakelijke ouderavond wordt in september/oktober georganiseerd. Op deze avond brengt de ouderraad verslag uit van haar activiteiten. Tevens vindt dan de verkiezing van de leden plaats.

De Ouderraad bestaat uit:

Voorzitter:            Maaike Torensma

Secretaris:             Froukje Boetje

Penningmeester: Inge Bouma

Leden:                    Mirjam Hamstra

                                 Gitte Heddema

                                 Dewi van der Linde

                                Geertje Wassenaar

 

Contact

AGENDA

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl  

 

Contact

AGENDA

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl  

 

Contact