0512 51 47 11
Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden

Om een goede indeling van de groepen te maken, willen we graag dat u uw kind op driejarige leeftijd aanmeldt bij de school. U kunt dit doen door contact op te nemen met de intern begeleider (IB-er). Zij zal u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.

Tijdens het gesprek zal de IB-er u vragen of er ook bijzonderheden of belangrijke zaken zijn, waar de school rekening mee moet houden.

Bij bijzonderheden zal eventueel een tweede afspraak worden gemaakt, waarbij de intern begeleider of een externe deskundige aanwezig zal zijn.

Aan het eind van het gesprek ontvangt u een inschrijfformulier. Als u een definitieve keuze voor de Swetten heeft gemaakt dan ontvangt de school graag het inschrijfformulier ingevuld retour.

Ongeveer een maand voor de definitieve plaatsing, maakt de leerkracht van groep 1/2 een afspraak voor het wennen. Ook krijgt u een rondleiding in het kleutergebouw en de leerkracht zal u over het reilen en zeilen van een kleuterklas vertellen. U kunt ook vertellen over uw zoon/ dochter.

Lees verder