0512 51 47 11
Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden

Welkom op OBS De Swetten

De juiste school kiezen voor uw kind is een belangrijke keuze.
U vertrouwt uw kind aan ons toe om uw kind zo goed mogelijk te onderwijzen en te begeleiden in hun ontwikkeling.
U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Om een indruk te krijgen van onze school vinden wij het belangrijk met u kennis te maken en u de school te laten zien.
Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek. U wordt dan door de intern begeleider gebeld voor een afspraak.

Na de kennismaking en rondleiding op school krijgt u het (onderstaande) aanmeldformulier. U mag dit op school of thuis invullen.

Mochten we na de intake tot overeenstemming komen dan kunnen we overgaan tot inschrijving. Voor de inschrijving krijgt u een apart formulier om in te vullen.

Ongeveer een maand voor de definitieve plaatsing, maakt de leerkracht van groep 1/2 een afspraak met u. U krijgt dan een rondleiding in het kleutergebouw en de leerkracht zal u meer informatie geven over de kleutergroep. Er is dan ook gelegenheid om meer over uw zoon/dochter te vertellen aan de leerkracht. Daarnaast spreekt de leerkracht dan met u twee wenmomenten af. Voor de verjaardag van uw kind mag hij/zij twee keer komen wennen in zijn/haar nieuwe groep.

Bij wisseling van basisschool

Wanneer u op zoek bent naar een andere basisschool voor uw kind, kunt u vrijblijvend bellen met onze school en vragen naar de directeur of intern begeleider. Of u kunt uw kind aanmelden via onderstaand formulier. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en wordt er gekeken of uw kind(eren) bij ons op school geplaatst kan/kunnen worden.

Rondleiding aanvragen