0512 51 47 11
BAS school

BAS school

BAS school

BAS school

Wanneer je de visie voor ogen hebt en je gedraagt je vijf jaar met de missie op je netvlies, dan bereik je de visie ook. Als team zijn we dit schooljaar gestart met de volgende startzin: "We zijn positief, hangen strategisch boven de school. We hebben zorg voor het kind. We zijn doelgericht en flexibel. We zijn duidelijk." Het welbevinden van de kinderen staat daarbij op de Swetten voorop. De kindvriendelijke sfeer met passende regels geeft een gevoel van vertrouwen en stelt kinderen op hun gemak. Daarmee is de basis gelegd voor kinderen om zich te ontplooien en te presteren. Wij stimuleren de kinderen in hun zelfstandigheid en weerbaarheid. De afkorting ‘BAS’ staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. In de praktijk betekent dit dat we ons steeds verder ontwikkelen richting onderwijs op maat; onderwijs waarbij het kind voorop staat. BAS geeft leerkrachten handvatten die mogelijk maken om goed om te kunnen gaan met verschillen tussen kinderen. Komend jaar herijken we onze waarden waaruit onze visie is opgebouwd.

Jij mijn knuffel bij jou zocht ik troost "het" Swetten beertje.