0512 51 47 11
Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

Onderwijs is belangrijk!

Het geeft kinderen de kans om later zelfstandig te functioneren in de samenleving en om een goede baan te vinden. Met een goede opleiding en diploma op zak, staan ze sterker. Onderwijs is niet vanzelfsprekend. In veel landen kunnen kinderen niet naar school. In Nederland gelukkig wel. Hier vinden we het recht op onderwijs zo belangrijk, dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan. In Nederland zijn daarom de leerplicht en de kwalificatieplicht vastgelegd in een wet: de Leerplichtwet. Die Leerplichtwet schrijft leerlingen, ouders en scholen voor wat wel en niet mag.

Wilt u precies weten in welke situaties u wel of niet in aanmerking komt voor verlof van uw zoon / dochter, verwijzen we u graag naar de bovenschoolse schoolgids van Adenium, pag. 19-21 : Leerplicht en verlof.