Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl  

AGENDA

Medezeggenschapsraad

Voor zowel leerkrachten als ouders is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De Medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. De directie van de school is geen lid, maar mag wel als adviseur bij de vergaderingen aanwezig zijn. De MR houdt zich bezig met het beleid in en om de school. Dit beleid kan besproken worden met de directie, maar ook met het bestuur. De MR kan over verschillende onderwerpen adviseren of instemming geven. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

Oudergeleding:
Saskia de Haan (Secretaris)
Wiebe Huizinga
Jan Canrinus
Marijke Busscher

Personeelsgeleding:
Wilco de Groot, Leerkracht groep 8, 0512 – 51 47 11, Voorzitter
Greet Kuipers, Leerkracht groep 5/6b
Antsje Stelma, Leerkracht groep 1/2b
Annemarie Kat, leerkracht groep 1/2d

 

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl  

Contact

AGENDA

 

Contactgegevens

obs De Swetten
Kuiperssingel 1
9201 EE Drachten
T. 0512 51 47 11
 
Handwerkerszijde 44
9201 CP Drachten 
T. 0512 51 73 94
 
E. deswetten@opo-furore.nl  

Contact

AGENDA

 

Contact